×

Universitetsbarnehage

Barnehagen er en Universitetsbarnehage og har et tett samarbeid med Oslo Met Storbyuniversitetet.

Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene. Les mer her